Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

Випускники кафедри фізико-математичних наук

Випускник: Bernatska Julia M.

1996 2000
Магістр

CV

Освіта
в НаУКМА
1993-1997  бакалаврат за напрямом "фізика"
1997-1998


 програма спеціаліста за напрямом "фізика"
дипломна робота на тему "Дослідження геометрії та електронних властивостей симетричних органічних спряжених систем", простою мовою поліметинових барвників
1998-2000


  програма магістра за напрямом "екологія"
дипломна робота на тему "Регіональна зміна клімату України та математичне моделювання вертикального турбулентного обмяну в нижній атмосфері"
(Магістерської програми на рідній кафедрі тоді не було, тож подалася на екологію.
До речі, на балаврат я втупала за напрямом "екологія", та пізніше зрозуміла, що спочатку потрібно вивчити базові дисципліни: фізику, хімію та біологію, і саме в такій послідовності. Так на першій і зупинилась.)
одночасно навчалась в КПІ,
вступила на факультет прикладної математики, а випустилася з Інституту прикладного сиситемного аналізу, який утворився на базі кафедри Математичних методів системного аналізу.
1993-1997  бакалаврат за напрямом "системний аналіз та управління"
1997-1999


 програма спеціаліста за напрямом "системний аналіз і управління"
дипломна робота на тему "Моделювання процесу дифузії та побудова розв'язків параболічного рівняння",
1997-1999

  програма спеціаліста за напрямом "маркетинг"
дипломна робота на тему "Маркетингові дослідження споживчих мотивацій на послуги цифрового телефоннного зв'язку на ринку м. Києва"
(кафедра промислового маркетингу КПІ із задоволенням брала студентів ФПМ та ФІОТ для опанування другої спеціальності, бо вони показували кращі успіхи як у навчанні, так і в роботі, хто обирав кар'єру в цій сфері)
навіщо так багато?  просто подобалось вчитись...
пізнавати щось нове, чим і продовжую займатись.

Можна згадати про навчання в аспірантурі Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова (1998-2001)
та в Інституті прикладного сиситемного аналізу (1999-2002)
2005


 присуджено науковий ступінь кандидата фіз.-мат. наук зі спеціальності "Диференціальні рівняння"
на підставі прилюдного захисту дисертації на тему "Деякі задачі для параболічного рівняння на рімановому многовиді"
2009
 присвоєно вчене звання доцента кафедри фіз.-мат. наук

Робота
З вересня 2001 р. викладаю в НаУКМА спочатку на посаді старшого викладача, потім доцента.
З 2001 по 2009 також викладала за сумісництвом в КПІ в Інституті прикладного сиситемного аналізу

Публікації

Мої публікації можна подивитись на ResearchGate

Порада абітурієнтам

И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков… (Кол 3:23)