Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

Випускники кафедри фізико-математичних наук

Workshop 'Algebraic Curves with Symmetries, their Jacobians
and Integrable Dynamical Systems' (July 30 - August 1, 2014)

Плануємо провести в стінах Києво-Могилянської академії (в зеленій аудиторії) міжнародний науковий семінар на тему "Алгебраїчні криві із симетріями, їх якобіани та інтегровні динамічні системи".

Семінар присвячено пам'яті завідувача кафедри Петра Івановича Голода, який пішов з життя 3 січня 2014. Інтегровні динамічні системи на алгебраїчних кривих - це одна з областей науки, якою він захоплювався і в яку зробив вагомий вклад.

9.02.14 19:15