Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

Випускники кафедри фізико-математичних наук

Кафедра фізико-математичних наук є випусковою кафедрою Факультету природничих наук, і існує від моменту створення УКМА. Основні напрями досліджень кафедри фізико-математичних наук:

  • теоретична квантова оптика
  • математична фізика
  • фізика конденсованого стану матерії.

Кафедра готує фахівців за програмою бакалавра зі спеціальності «Фізика» (6.040203)

  • Термін навчання — 4 роки
  • Ліцензований обсяг — 50 осіб.

Програма бакалаврату складена відповідно до вимог Державного стандарту і дає ґрунтовну базову підготовку. Важливою відмінністю цієї програми є, з одного боку, наявність дисциплін всього природничого профілю (зокрема, хімії, біології, екології) та посилена математична і теоретико-фізична підготовка, з іншого.

Вже на третьому році навчання студенти долучаються до наукової роботи науково-дослідних інститутів НАН України.

Кафедра також запровадила маґістерську програму «Фізика» (8.04020301), зі спеціалізацією «Теоретична фізика»

  • Термін навчання — 2 роки
  • Ліцензований обсяг студентів — 15 осіб.

Освітня програма включає не лише базові дисципліни, які відповідають вимогам до висококваліфікованих фізиків-теоретиків, але й авторські спецкурси, присвячені актуальним проблемам сучасної фізики та математики.

Викладають на кафедрі фізико-математичних наук висококваліфіковані професори, доценти та старші викладачі. До навчального процесу, керівництва курсовими та дипломними роботами залучено провідних фахівців науково-дослідних установ Києва, зокрема:

Викладачі та студенти кафедри беруть участь у наукових міжнародних конференціях, публікують праці у фізичних та фізико-математичних журналах.

Випускники кафедри мають можливість стажуватися у закордонних навчальних закладах та наукових установах (зокрема, Лабораторія Deutsches Elektronen-Synchrotron — м. Гамбург, Німеччина), а також вступають до аспірантури в наукових установах України та за кордоном (детальніше у профілях випускників), беруть участь у міжнародних ґрантових програмах (зокрема, Erasmus Mundus).